Propozycja Dialogu 6 o wychowaniu zbiega się z dwoma wydarzeniami rocznicowymi.

 

Pierwsze wydarzenie to rocznica stulecia odzyskania niepodległości przez Polskę w 1918 roku. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda na forum Zgromadzenia Narodowego zainaugurował obchody tego wydarzenia. Mówił wówczas: „Jubileusz stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości niech będzie  (…) okazją do namysłu nad przeszłością”. Wskazał też, aby był to moment ważny „z punktu widzenia naszej przyszłości, naszej drogi ku nowym czasom.”

 

Drugie wydarzenie to początek, wraz z inauguracją Drugiej Rzeczypospolitej, posługi salezjanów w Krakowie przy ul. Tynieckiej 39.

 

Chcemy zatem włączyć się w propozycję Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i równocześnie dokonać refleksji nad historią, misją i tożsamością dzieła salezjańskiego „na Łosiówce” w Krakowie.

 

Tegoroczny Dialog 6 tytułujemy: Zmaganie o młodego człowieka i kto sędziuje ten mecz? Proponujemy w czterech blokach przedstawić historię dzieła w latach 1918-2018; zastanowić się nad misją tego dzieła, która wyraża się w formacji seminaryjnej; w działalności oratoryjnej; w posłudze ewangelizacyjnej poprzez muzykę, teatr i sport; w działalności misyjnej; w patriotycznym „trwaniu na posterunku” misji Kościoła w trudnym czasie komunistycznej opresji. Spróbujemy też zadać pytania o realne wyzwania współczesności wobec salezjańskiej misji wychowania młodzieży na dobrych chrześcijan i uczciwych obywateli.

 

Segment sympozyjny Podialogujmy…, będzie dawał możliwość włączenia się audytorium Dialogu 6, w dyskusję środowisk salezjańskich nad przygotowywanym XV Zwyczajnym Synodem Biskupów na temat młodzieży. Jedno z pytań ankiety skierowanej do kościołów lokalnych brzmi: Jak pomóc młodym ludziom patrzeć w przyszłość z ufnością i nadzieją, wychodząc z bogactwa chrześcijańskiej pamięci Europy? (http://episkopat.pl/ankieta-z-dokumentu-przygotowawczego-przed-synodem-biskupow-nt-mlodziezy/). Pytanie to uczynimy przedmiotem naszego namysłu. Jak znajdzie się w tej rzeczywistości Rodzina Salezjańska oraz środowiska złączone i współpracujące w misji wychowania i ewangelizacji młodzieży w duchu św. Jana Bosko? Co będziemy mieć do zaproponowania?

 

Zapraszamy serdecznie do udziału w naszym świętowaniu i w namyśle nad przyszłością naszej misji. Dzielmy się współodpowiedzialnością za zbawienie młodych ludzi i za ich uczestnictwo w życiu społeczności ludzkiej i Kościoła.

 

ks. dr hab. Sylwester Jędrzejewski sdb

 

Zaproszenie