Wychowanie jest sprawą serca
(św. Jan Bosko)

W przededniu Jubileuszu Dwustulecia urodzin św. Jana Bosko, ojca i nauczyciela młodzieży, inicjatywą sympozjum na temat wychowania pragniemy wpisać się w refleksję, która pozwoli pogłębić tę jakże ważną dla dzisiejszego społeczeństwa tematykę. Wszak nadal aktualne pozostają słowa kanclerza Jana Zamoyskiego, że takie będą Rzeczpospolite, jakie będzie młodzieży chowanie. Czyż nie miał też racji filozof Epiktet, kiedy mówił: Położysz największe zasługi dla państwa nie przez wznoszenie wysokich gmachów, ale przez kształtowanie wielkich dusz. Lepszą jest bowiem rzeczą, żeby w małych chatach przemieszkiwały wielkie dusze, niż żeby w wielkich gmachach czaiły się nikczemne dusze niewolników?


Dialogi o wychowaniu są momentem spotkania i wymiany myśli w trosce o dobro człowieka, szczególnie młodego. Dialog 2: Uczciwy obywatel, bo dobry chrześcijanin, to kolejna próba odpowiedzi na pytanie, jak dziś prowadzić dzieci i młodzież, by w pełni zrealizowali pokładane w nich nadzieje.O konferencji

Uczciwy obywatel bo dobry chrześcijanin - Nie ma wychowania bez wartości - mówiła prof. Krystyna Chałas podczas drugich Dialogów o wychowaniu, które odbyły się w Krakowie. Ta salezjańska inicjatywa edukacyjna ma już 15-letnią tradycję i spotkało się na niej do tej pory ponad 2 500 osób. W obecnym sympozjum organizowanym pod hasłem Uczciwy obywatel bo dobry chrześcijanin wzięło udział kilkuset osób: księży i nauczycieli ze szkół salezjańskich. Prelegentami byli także ks. Dariusz Grządziel, i b. marszałek Sejmu Marek Jurek. Uczestnicy spotkali się też na specjalistycznych panelach. Sympozjum zorganizowała Inspektoria Krakowska i Salezjańskie Centrum Edukacyjne. Patronował miesięcznik Don Bosco