8.00 Msza święta (kaplica seminaryjna)
8.30 – 9.30 Śniadanie
9.30 Otwarcie Sympozjum: ks. Inspektor Dariusz Bartocha
9.45 – 10.20 Prof. Karol Tarnowski:

  • Wychowanie a chrześcijaństwo

10.20 – 10.55 Ks. prof. Janusz Mastalski:

  • Flanelizacja współczesnego wychowania

10.55 – 11.30 ks. prof. Władysław Zuziak:

  • Wartości u podstaw wychowania

11.30 – 11.50 Przerwa
11.50 – 12.25 Dr hab. Piotr Mazur:

  • Wychowanie, jako kształtowanie i integracja dynamizmu ludzkiego

12.25 – 13.00 Dr hab. Jan Niewęgłowski:

  • Aktualność myśli pedagogicznej św. Jan Bosko. Perspektywa wychowania chrześcijańskiego

13.00 – 13.30 Dyskusja
13.30 Zakończenie sympozjum i obiadProgram